KBO; Heesch

Belangenvereniging voor senioren in Heesch; ook met een uitgebreid ontmoetingsprogramma dat voor een groot gedeelte in de Pas wordt uitgevoerd.

T.b.v. het welzijn van ouderen kan je subsidie aanvragen bij: www.voordeouderen.nl 

Maximaal 2000 euro

 

Hoe nuttig is deze informatie?

p/a De Misse 4
5384BZ Heesch
0412-454053